Neden Türkiye'de Biyokimya Bölümü ?

Biyokimya günümüzün en popüler bilim dallarından biri olduğu gibi gelecekte de bu önemi giderek artacaktır. Zira biyolojik, medikal ve tıbbi araştırmalar için müracaat edilen temel bilimlerden biri konumundadır.
Türkiye’de adı yeni yeni duyulmaya başlayan fakat önemi göz ardı edilemeyecek değerde olan bir programdır Biyokimya. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’deki üniversitelerdeki biyokimya programlarının da sayısının az olması ve dolayısıyla az sayıdaki mezunun iş bulabilme imkânının daha fazla olması bu programı cazip hale getirmektedir.
Türkiye’deBiyokimya alanında uluslararası nitelikte çalışmalar yapan araştırmacılar bulunmaktadır. Bu alanda eğitim gören öğrenciler Avrupa’daki çeşitli üniversitelerin laboratuarlarında çalışma yapmak üzere bu burslara başvurabilirler.
Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu’nda 2013 yılında alınan bir karar gereğince “sağlık ve ilaç” konularının öncelikli araştırma alanları arasına alınması Biyokimya alanında Türkiye’de başlatılan eğitim ve araştırma seferberliğine ciddi bir katkı sağlayacaktır.
genetik 2
kimyager2

Biyokimya Eğitimi

Biyokimya programında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim verilmektedir. Önlisans sürecinde biyoloji, mikrobiyoloji, fizyoloji, histoloji, anorganik kimya, analitik kimya gibi dersler okutulmaktadır. Lisans eğitimi ise ikinci seneden sonra Biyokimyagerlik ve Biyoteknoloji Ağırlıklı Kimyagerlik olmak üzere iki alt dala ayrılmaktadır. Mezunlar, seçtikleri dala göre Biyokimyager veya Biyoteknoloji Ağırlıklı Biyokimyager ünvanı almaktadırlar.
Biyokimya programını tercih edenler öğrenimleri süresince biyoloji, kimya, fizik, organik kimya, biyofizikokimya, biyoorganik kimya, histoloji, enzimoloji, mikrobiyoloji, ilaç kimyası, beslenme, toksikoloji, klinik kimya, genetik, fermantasyon teknolojisi, endüstriyel hijyen, atık değerlendirmesi ve arıtma yöntemleri gibi dersler okumaktadırlar.
Biyokimya bölümü eğitimi, mezunlarına, biyolojik bilimlerle diğer disiplinler arasında modern anlamda bağlantılar kurabilme ve analitik düşünme becerisi kazandırır.

Adaylarda Aranan Özellikler ve İş İmkânları

Biyokimya alanında çalışmak isteyen adayların biyoloji ve kimya derslerine ilgili olmaları beklenir. Matematik ve fen bilimlerine yatkın, araştırmaya meraklı, deney yapmaya meyilli ve sabırlı olan öğrenciler bu programdan başarılı bir şekilde mezun olabilirler.
Biyokimya bölümü mezunlarının iş olanakları oldukça geniştir. Gıda sektöründe, ilaç, tıbbi ve kimyasal maddelerin üretiminde, tarım ilaçlarının sentezinde, kozmetik ve deterjan sanayilerinde ve fermantasyon teknolojisine dayalı sanayi kollarında çalışabilir, araştırma laboratuarlarında görev alabilirler. Ayrıca biyokimya mezunları üretim süreçlerinde sağlıkla ilgili testler yapar, yeni test yöntemleri geliştirir ve bunların uygulamasında görev alırlar. Biyokimya bölümü öğrencileri veya mezunları, eğitim formasyonu aldıkları takdirde tıbbi laboratuvar öğretmeni olarak da çalışabilmektedir.

o.

kimyager3